Thêm vào Danh sách Yêu Thích

Sketchup Căn Bản

 

Nội dung khóa học

  • Làm quen giao diện tổng quan
  • Thao tác với các công cụ vẽ căn bản
  • Quản lý bản vẽ 3D một cách khoa học
  • Triển khai vẽ các đối tượng căn bản
  • The built-in Cascade visual effects editor enables particles.
  • Unreal Engine 4’s Material Editor makes use of physically-based.
Facebook Comment

CHƯƠNG I : GIAO DIỆN SKETCHUP 2013

1
Bài 1 : Giao diện làm việc cơ bản và phím tắt
20

CHƯƠNG II : CÁC CÔNG CỤ THIẾT KẾ

1
Phần 1 : Các công cụ dựng hình cơ bản
19 questions
2
Phần 2 : Các công cụ về biên tập
3
Phần 3 : Các công cụ về quản lý
4
Phần 4 : Các công cụ định vị và ghi chú
5
Phần 5: Các công cụ về địa hình

CHƯƠNG III: VẬT LIỆU - TEXTURE

1
1- Cơ bản về công cụ Edit Material
2
2- Quản lý vật liệu – CurvedSurfaces trên mặt cong
3
3- Projected Textures – Scale

CHƯƠNG IV : TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM

1
Phần 1: Các thao tác phép cắt
2
Phần 2: Khái niệm về cảnh, hoạt cảnh
3
Phần 3: Các hiển thị cho sản phẩm
4
Phần 4: Hiển thị phối cảnh

CHƯƠNG V : CÁC THIẾT BỊ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1
Phần 1: Model info
2
Phần 2: Preferences

CHƯƠNG VI : RUBY SCRIPT VÀ CÁC PLUGNS HỔ TRỢ

1
Phần 1: Ruby Script và cách sử dụng
2
Phần 2: Các plugin thông dụng và cách sử dụng
3
Phần 3: Các plugin cho kiến trúc và cách sử dụng
4
Phần 4: Các plugin khác
Faq Content 1
Faq Content 2

Productivity Hacks to Get More Done in 2018

— 28 February 2017

  1. Facebook News Feed Eradicator (free chrome extension) Stay focused by removing your Facebook newsfeed and replacing it with an inspirational quote. Disable the tool anytime you want to see what friends are up to!
  2. Hide My Inbox (free chrome extension for Gmail) Stay focused by hiding your inbox. Click "show your inbox" at a scheduled time and batch processs everything one go.
  3. Habitica (free mobile + web app) Gamify your to do list. Treat your life like a game and earn gold goins for getting stuff done!


4.0
4 trong số 5
6 Ratings

Đánh giá chi tiết

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Đăng ký nhận khóa học Free

Tặng tài liệu học Sketchup miễn phí đến email của bạn !